top of page

OM FILM&KINO

Film & Kino representerer Kino-Norge og jobber for kinoens interesser og vilkår.

- FILM ER BEST PÅ KINO -

Film & Kino er bransje- og medlemsorganisasjon for kommunale og private kinoer. Organisasjonen ble stiftet i 1917 under navnet Kommunale Kinematografers Landsforbund (KKL), og driver i tillegg Bygdekinoen.

Film & Kino skal jobbe for kinoenes posisjon, og har oppgaver som:

  • Administrasjon knyttet til drift av digitale kinoer

  • Kampanjer og bransjeaktiviteter

  • Teknisk assistanse og kompetansebygging

  • Utvikling av kinobransjen

  • Rådgivning og kompetanseutvikling

  • Filmleieforhandlinger for de små kinoene

  • Informasjon og samfunnskontakt

Organisasjon

Representantskapet er Film & Kinos øverste organ, og det holdes årlig møte i løpet av juni.

Vår virksomhet
Film & Kino er leverandør av tall og fakta, vi bistår bransjen med rådgivning og kompteansehevende tiltak og vi arrangerer en rekke aktiviteter for bransjen.

Bygdekinoen 

Bygdekinoen er Film & Kinos tilbud om kino på steder som ikke har egen fast kino. Bygdekinoen har mobilt utstyr og viser film i alle typer lokaler over hele landet - mer om Bygdekinoen her.

bottom of page